Okresowe wykonywanie badań technicznych pojazdów jest jednym z czynników gwarantujących bezpieczny udział w ruchu drogowym.
Przeglądy rejestracyjne powinny być wykonywane przed upływem ważności wpisu do dowodu rejestracyjnego o czym mówi art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)

4-vehicle-inspection

Od początku prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów współpracujemy z firmą Centrum Diagnostyki i Badań Pojazdów w materii szkoleń: dla diagnostów, kierowców ADR, przewoźników, oraz szkolenia operatorów wózków widłowych (uprawnienia UDT), operatorów żurawi przenośnych (uprawnienia UDT), szkolenia BHP.